• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Mark och vatten

Som en av de största konsulterna inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar starkt till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Mark och Vatten-enheterna inom WSP Environmental undersöker och utreder tillståndet i mark, vatten och sediment. Vi genomför inventeringar av flora, fauna och ekologiska samband på land och i vatten. Vi genomför konsekvensanalyser för verksamheter och åtgärder som påverkar vår hälsa och miljö.

Bullet Förorenade områden
Bullet Yt- och grundvatten
Bullet Tillstånd och MKB
 
 

Med erfarenhet från tusentals projekt hjälper vi våra kunder genom hela kedjan eller med utvalda delar i projekt. Tillsammans med medarbetare inom WSP Environmental, övriga affärsområden i Sverige och våra övriga medarbetare inom WSP-koncernen globalt, står Mark och Vattens konsulter redo att ge dig som kund bästa möjliga service, inom alla typer av miljöprojekt.

Mark och vattentjänster utförs av medarbetare på 24 kontor i hela landet. Vi har därmed lokal förankring och närhet till dig som kund. Läs mer om våra tjänsteområden på de olika undersidorna som du finner i vänsterspalten och nedan.

Förorenade områden

Våra konsulter och experter inom förorenade områden arbetar med allt från inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärdsutredning inom förorenad mark till att utföra kostnadsbedömningar och miljökontroll i samband med saneringar.

 
Yt- och Grundvatten

Våra vattenexperter kan hjälpa offentlig och privat sektor med vattenförsörjning och tillstånd för vattenverksamhet. Vi hjälper kommuner, kommunala bolag och andra intressenter med skyddsområden och tillståndsärenden enligt 11 kap MB, för både yt- och grundvattentäkter.

 
Tillstånd och MKB

Inom Tillstånd/MKB har vi lång erfarenhet av att driva samråds- och tillståndsprocesser och beskriva miljökonsekvenser för bland annat ledningskoncessioner, vattenverksamheter och utvinning av naturresurser som bergmaterial, grus, sand och torv.

 
 

Mer information och referensuppdrag:

Björn-Olof Gustafsson
Björn-Olof Gustafsson Sektionschef (Director)
Ring oss 010-722 50 00