• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Miljö, hållbarhet och samhällsekonomi

Världen står inför stora utmaningar. Vi har alla ett ansvar och vi på WSP har därför länge haft ett starkt fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. Med aktuell kunskap, expertis och ett stort hållbarhetsnätverk hjälper vi våra kunder gå från vision till handling genom att analysera, definiera och planera för att nå uppsatta hållbarhetsmål.

 

Miljö och hållbarhet är en självklar del i alla våra uppdrag. För många av våra kunder är dessa frågor av största vikt, och det finns ofta ett behov av att avgränsa och definiera vad som är viktigt att fokusera på. Med rätt kompetens planerar och lyfter vi frågorna tillsammans till rätt nivå inför bland annat planprocesser och utredningar, det kan handla om att identifiera strategier men lika ofta handlar frågan om att söka det konkreta.

WSP kan hjälpa till med:

  • Certifiering av stadsdelar (Citylab)
  • Miljö- och samhällsekonomi
  • Kommuners klimatanpassning
  • Hållbarhetsprogram
  • Ekonomisk värdering av ekosystemtjänster
  • Medborgardialog
 

Kontakt:

Ulrika Isberg
Ulrika Isberg Miljöekonom, Uppdragsledare