• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Miljömanagement

Miljöarbetet blir allt mer integrerat i ledningssystem såväl som i produkt- och tjänsteutveckling. Hos WSP hittar du bred kompetens inom bland annat miljöjuridik, kvalitets- miljöledningssystem, hållbar utveckling (sustainability), miljöanpassad produktutveckling och miljökommunikation. Detta kombinerar vi med djupt miljökunnande och kunskaper inom juridik, ekonomi och IT.

 

 

WSP som miljökonsult

Varje företag har sina speciella möjligheter att skapa nya affärer med ett aktivt miljö-/kvalitetsarbete. Därför finns inga patentlösningar på hur arbetet skall bedrivas i ditt företag. WSP som miljökonsult kan hjälpa till att lotsa dig fram till ett lönsamt arbetssätt som både du och dina medarbetare kan känna stolthet över, oavsett om frågeställningarna gäller miljö eller kvalitet.

Se rubrikerna till vänster för mer information om våra tjänster.

 

Hur kan vi som miljökonsult hjälpa dig?:

Kristina Englund
Kristina Englund Business Area Manager
Ring oss 010-722 50 00