• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Nationell och regional samhällsutveckling

Samhällsbygget befinner sig i ständig utveckling. I dagens globala ekonomier är förutsättningarna mer föränderliga och sambanden mer komplexa än någonsin. Kunskap, teknologi, innovationer och entreprenörskap är viktiga funktioner som samhället på olika sätt behöver främja med olika typer av system eller infrastruktur. Gemensamt finns krav på att alla samhällets ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner samspelar och förstärker varandra.

 

WSP är en av Sveriges ledande leverantörer av kunskapstjänster kopplade till samhällets utveckling, både på lokal, regional och nationell nivå. Vi har lång samlad erfarenhet och kan erbjuda ett brett utbud av specialisttjänster. Vi bistår uppdragsgivare i deras arbete med att förstå omvärldens påverkan på våra städer och regioner så att de på olika sätt kan stärka sin attraktivitet och konkurrenskraft. WSP Analys & Strategi erbjuder kvalificerad rådgivning, utredning och analys till myndigheter, kommuner, organisationer och företag som arbetar med komplexa frågeställningar i samhällsutvecklingens tidiga skeden.

Vi kombinerar faktabaserade utredningar och analyser med skarp och förutsättningslös rådgivning inom en rad områden:

 • Strategiska näringslivs-, branschanalyser och policy
 • Befolkningsscenarier, demografiska analyser, statistiska underlag
 • Omvärlds-, invärlds- och komparativa analyser
 • Styrmedels- och konsekvensutredningar
 • Samhällsekonomisk analys, värderingsstudier, cost-benefitanalyser
 • Arbetsmarknadsprognoser, sysselsättningsanalyser, arbetskraftsförsörjning
 • Funktionella samband, regional samverkan och ortsstruktur
 • Strategisk fysisk planering, projekt- och processledning
 • Kontrafaktiska analyser (vad händer om vi inte…?)
 • EU-projekt och internationella samarbeten
 • Transportanalys, kollektivtrafikpolicy, efterfrågan, kundnöjdhet
 

Kontakt:

Mattias Frithiof
Mattias Frithiof Avdelningschef, Samhällsutveckling
Mona Pettersson
Mona Pettersson Sektorchef, Regionala kunder