• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

MKB & Samrådsportalen

MKB & Samrådsportalen är ett nytt digitalt verktyg för olika former av offentliga samråd. Portalen har utvecklats i ett samarbete mellan WSP:s digitala enhet Natlikan och sektionen för Mark och Vatten.

 

Det Digitala verktyget MKB & Samrådsportalen

MKB & Samrådsportalen erbjuder en effektivare och mer transparent kommunikationslösning för samråd. Portalen består av tre delar; information, kommunikation och hantering. Omfattningen mellan de olika delarna kan variera från projekt till projekt.

Verktyget, som kan anpassas och utformas efter eget layoutönsemål, används för att presentera omfattning och påverkan för samrådets objekt. Portalen innehåller ett digitalt formulär där både den identifierade samrådskretsen såväl som övriga allmänhet kan lämna synpunkter från portalens öppna hemsida. Alla svar skickas direkt till portalens låsta del för administratörer där den enkelt kan bearbetas och hanteras för exempelvis en samrådsredogörelse.


MKB och SamrådsportalenIntresserad?

Klicka på bilden till höger för att få en kort film (mp4)
där MKB & Samrådsportalen presenteras.

Hör av dig till oss så berättar och visar vi gärna mer
om hur portalen fungerar och hur vi kan hjälpa er att anpassa er MKB & Samrådportal.

 


Mer information

 

Kontakta oss för mer information:

Sven Ericsson
Sven Ericsson