• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Processledning och organisationsutveckling

Vi gillar och driver utveckling. Det är i mötet mellan människor som nya idéer uppstår. Låt oss utforska era utmaningar och tillsammans utveckla, testa och värdera nya lösningar. Med rätt verktyg och energi kan mycket hända.

 

Ett framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete bygger på en process där strategin utvecklas tillsammans med de som skall arbeta för dess förverkligande. På ett kreativt och innovativt sätt hjälper vi myndigheter, kommuner och företag genom både små och stora processer. Tillsammans arbetar vi för att utveckla både människor, organisationer och arbetssätt.

WSP kan hjälpa till med:

  • Organisationsutveckling
  • Processledning och processtöd/-coaching
  • Tjänsteinnovation och utveckling
  • Utveckling av vision, mål och strategier
  • Samverkan och projektsamordning
  • Omvärldsanalys
  • Workshops
 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Charlotta Fredriksson
Charlotta Fredriksson Strategisk planerare