• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Project Monitoring

Det blir vanligare med förvärv av byggnader som är under planering eller uppförande, där överlåtelsen sker innan eller mitt under entreprenaden. WSP Real Estate hälper till som rådgivare vid förvärvet och som Project Monitor under produktionsfasen.

 

Köparen är hänvisad till att granska den dokumentation och de avtal som finns tillgängliga, då det ofta saknas en färdig byggnad att besiktiga.

WSP Real Estate hjälper flera av sina affärspartners som rådgivare inom teknik- och miljöfrågor vid förvärv av projektfastigheter i Sverige. Fastighetsaffären genomförs ofta via ett så kallad forward-funding avtal där köparen finansierar projektet under produktionsfasen och där WSP bidrar som Project Monitor.

  • Finns det motsägelser i funktionskrav från hyresgäst och de systemhandlingarna som kan innebära risk för fastighetsägare eller hyresgäst?
  • Går det att effektivt hantera teknik- och miljörisker via köpeavtalet?
  • Går det i ett sent skedet att göra förändringar i entreprenaded till att tillfredsställa köpares behov
  • Går det att hitta en balanserad riskfördelning mellan köpare och säljare som innebär en bra affär för både parter? 
 

Kontakt:

Johnny Wahlström
Johnny Wahlström International relations / Head of Real Estate dep
Caroline During
Caroline During Gruppchef och projektledare hus