• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Projekt inom industrin

WSP arbetar med projekt inom flertalet industrisektorer och erbjuder tjänster från tidiga strategiska studier och Site Master Plan-studier till förprojektering, detaljprojektering fram till färdig anläggning.

 

WSP har alla de discipliner som krävs för ett industriprojekt, exempelvis process, bygg, el, rör, mekanik, automation, VVS, brand & risk och miljö. För WSP Process är processkompetensen kärnan i erbjudandet till kund. Vi tar också ansvar för alla delar i ett s.k. EPCM- (Engineering, Procurement, Construction Management) projekt.

WSPs experter förstår de specifika utmaningarna för varje industrisektor och anläggning och sätter alltid snabbt ihop det mest lämpade projektteamet för varje specifikt projekt, oberoende av industrisektor. WSPs kompetensbredd och lokala närvaro över hela Sverige gör det enkelt att hålla en daglig kontakt samtidigt du får tillgång till WSPs mest lämpade industri- och processexperter inom koncernen.

WSPs spets-och bredd ger stora möjligheter till effektiviseringar och förbättringar som gynnar både miljö och ekonomi. Det gäller både industriella energieffektiviseringsprojekt och resursoptimerings-projekt, där WSPs kombinerade expertis från både industri- och energisektorn utnyttjas till fullo.

Med WSPs Site Master Plan studier görs en övergripande genomgång av industrianläggningar för att utifrån olika scenarion ta fram ett underlag att utnyttja vid beslut om framtida utveckling av anläggningen.

WSP har arbetat med så gott som all industrisektorer, men fokuserar mer på några prioriterade, där vi också har mest erfarenhet, t ex läkemedel, bioteknik, livsmedel, kemi, petrokemi, fordonsindustri, byggmaterial, metall och gruvindustrin. Varje sektor har sina utmaningar som WSP har erfarenhet av att lösa.

Våra tjänster till industrin kan summeras som

 • Industriell resursoptimering
 • Industriell energieffektvisering
 • Site Master Plan studier
 • Förstudier – concept studies, feasibility studies
 • Förprojektering / detaljprojektering
 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Testledning /valideringsledning
 • Kvalitetskontroll (QC)
 • Validering och re-validering av system, produktionsprocesser, maskiner
 • Specificering av krav såsom Funktionsspecifikationer och Kravspecifikationer.

 

 

Kontakt:

Eva Nilsson
Eva Nilsson Director Industry and Energy