• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Regional och social utveckling

WSP är en av världens ledande leverantörer av tjänster kopplade till stadsutveckling och regionutveckling. Vi har en lång samlad erfarenhet och kan erbjuda ett brett utbud av specialisttjänster.

 

Städer och regioner befinner sig i ständig förnyelse- och förändringsprocesser. Nya förutsättningar skapas hela tiden i såväl staden och regionen i sig som i omvärlden.

WSP bistår uppdragsgivare i deras arbete med att stärka städer och regioner så att de blir attraktiva att bo och verka i. Det kan exempelvis innebära att delta i stadsbyggnadsprocesser eller att utforma strategier där ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner samspelar och förstärker varandra. Vi är vana vid att väga och hantera olika intressen och vet hur lagar och regelverk ska tillämpas i utvecklingsprojekt.

WSPs tjänster kopplade till stadsutveckling och regionutveckling

WSP är en av världens ledande leverantörer av tjänster kopplade till stads- och regionutveckling. Vi har en lång samlad erfarenhet och kan erbjuda ett brett utbud av specialisttjänster, allt från stadsbildsanalyser och utformning av goda och vackra stadsmiljöer till förnyelseprogram, processer för hållbart stadsliv, planering av kommunikationer och transporter och regionala utvecklings- och tillväxtprogram.

Genom våra många olika specialistkompetenser och genom att utnyttja den samlade erfarenhet och kunskap som finns i hela WSP:s nätverk, tillför vi unika värden för uppdragsgivare. Vår breda erfarenhet av offentliga och privata uppdrag kopplade till stads- och regionutveckling gör oss till en unik och självklar samarbetspartner.

Läs mer om hur WSP planerar för attraktiva och hållbara regioner.

Vi hjälper din kommun från ord till handling

Kommunen har ett flertal viktiga verksamheter där åtgärder för klimatanpassning kan och bör ske. Frågor som alla kommuner och verksamheter ställs inför är: Hur stort är behovet? Vilka åtgärder ska prioriteras? Hur ska samordning ske? Läs vidare.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Fredrik Bergström
Fredrik Bergström WSP Analysis & Strategy Director
Ring oss 010-722 50 00