• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Godstransporter och logistik

WSP Analys & Strategi är experter på godstransporter och logistik. Som logistikkonsult hjälper vi uppdragsgivare att utveckla verksamheten med fokus på effektiva lösningar för godstransport och logistik.

 

Med insikt om samhällets utmaningar och genom kvalificerad kunskap, samlad erfarenhet och ett personligt engagemang skapar vi unika värden för våra uppdragsgivare. WSP som logistikkonsult anlitas kontinuerligt av Trafikverket, Näringsdepartementet, kommuner och företag. 

WSP som logistikkonsult kan hjälpa till med

 • generering och flöden
 • godsflödesstudier
 • geografiska analyser
 • operativ transportplanering
 • ruttoptimering
 • miljökalkyler
 • trendanalyser
 • prognoser
 • ITS
 • samhällsekonomi,
 • modellutveckling
 

Mer information och referensuppdrag?:

Mona Pettersson
Mona Pettersson Sektorchef, Regionala kunder
Ring oss 010-722 50 00