• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP är rätt partner för klimatanpassning!

Den 10 juni hölls ett välbesökt seminarium på WSP på temat ”Klimatanpassning- Hur gör man?”. Representanter från bland annat kommuner, byggbolag, åkerinäringen försäkringsbolag, media och universitet deltog tillsammans med WSPare från flera olika affärsområden.

 

Seminariet inleddes med ett antal exempel på uppdrag som WSP haft samt en redovisning av de tjänster som vi kan erbjuda i olika skeden av klimatanpassningsarbetet. Vi hjälper våra kunder med omvärldsanalys och kartläggningar,  förstudier, detaljutredningar, åtgärdsutredningar, prioritering och projektering av åtgärder.

Därefter presenterade Länsstyrelsen i Stockholm sitt arbete med en regional handlingsplan för klimatanpassning. Västerås stad presenterade sedan sitt arbete på ett lokalt plan som genomförts med stöd från WSP. Slutligen fick åhörarna försäkringsbolagens perspektiv och deras syn på risker i ett framtida klimat.

I den avslutande diskussionen framkom från flera håll att fler aktörer måste engagera sig i frågan om klimatanpassning och att vi inte bara ska ägna oss åt planering, planer och strategier utan i mycket större grad än idag jobba med konkreta åtgärder för att spara kostnader för samhället. Klimatanpassning är inte bara en fråga för framtiden. Genom att jobba med förebyggande åtgärder kan vi undvika akuta kostnader här och nu. Eftermiddagen avslutades med mingel på terrassen med snittar och svalkande dryck.

 

Kontakt:

Karin Carlsson
Karin Carlsson Miljöekonomisk analytiker, Uppdragsledare