• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Riskhantering i väg- och järnvägsprocessen

WSP Brand & Risk arbetar även som beställarstöd för att hantera riskerna i projekt. Vi formulerar de krav som skall gälla i projektringen samt följer upp att kraven efterlevs.

 

I projekterande uppdrag utför vi riskanalyser där vi betraktar vägen och järnvägen som ett system och analyserar riskpåverkan i olika skeden av väg- och järnvägsprocessen. Tunnlar ställer särskilda krav på riskhantering och vi utför både riskanalyser och säkerhetsvärderingar för att uppfylla dessa krav.

Future Tunnels

WSP har stor erfarenhet av tunnelprojekt från hela världen. Läs gärna vår boschyr där vi presenterar vår erfarenhet och de tjänster vi erbjuder inom tunnelprojekt.

 

Kontakt:

Johan Lundin
Johan Lundin Technical Director Risk