• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Sprinklersystem

Ett väl fungerande sprinklersystem kan rädda liv minimera skador och spara pengar. Kraven på funktion och tillförlitlighet måste vara högt ställda. Därför är det bra att anlita specialister som kan ta ett helhetansvar för din sprinklerprojektering och finnas med i processens alla skeden.

 

Sprinkler räddar liv, sparar tid och pengar

En tidig aktivering av ett sprinklersystem förhindrar att en eventuell brand sprider sig och på så sätt reduceras mängden värme, rök och giftiga gaser. Ett sprinklersystem utgör därför en viktig del av brandskyddet i byggnader och kan ersätta andra tekniska brandskyddsåtgärder.

Det är även vanligt att andra lättnader görs avseende brandskyddet i byggnaden, exempelvis reducerad brandcellsindelning och längre gångavstånd till utrymningsvägar. Då stora krav på tillförlitlighet ställs på ett sprinklersystem är det viktigt att projekteringen utförs av specialister.

WSP erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom sprinklerprojektering huvudsakligen inom vattensprinkler-,  boendesprinkler samt skumsprinklersystem. Med vår internationella kompetens ansvarar våra specialister för hela processen i alla skeden, från tidiga förstudier till driftarbetet i färdiga anläggningar.

WSP har anpassade lösningar för sprinklersystem

 • Köpcentra
  Specialsprinkler med förhöjd täckningsyta i hög riskklass.
 • Kontor/sjukhus
  Långkastande sprinkler med förtätad placering för flexibel planlösning.
 • Hotell i höga byggnader
  Residentialsprinkler i låg riskklass. Tryckstegring med reduceringsventil för vertikal sektionering.
 • Tunnlar
  Grupputlösningssystem med vatten eller skuminblandning.
 • Höglager
  Samordnad projektering i Magicad för hög prefabriceringsgrad.
 • Industri
  Punk- och totalskydd av processanläggningar.
 • Kulturminnesmärkta byggnader
  Samordnad 3D-projektering i känsliga miljöer.

WSP har SBSC-godkända besiktningsingenjörer för besiktning av brandlarm och sprinklersystem. Vi utför entreprenad-, leverans- och revisionsbesiktningar. Läs mer.

 

Kontakt:

Per Graesén
Per Graesén
+46 10 722 96 38