• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Stadsutveckling

Allt fler bor i städer. Nya förutsättningar skapas hela tiden i såväl staden som i omvärlden. WSP är en ledande leverantör av tjänster kopplade till stadsutveckling.

 

 

WSP har lång samlad erfarenhet och arbetar med stadsutveckling på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för såväl samtiden som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför och vi bistår med kunskap som hjälper dem att hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Vi har gedigen erfarenhet av den fysiska planeringsdimensionen med fokus på handläggning av detaljplaner enligt PBL. Tillsammans med andra relevanta kompetenser som till exempel trafik och transport, marknadsanalyser, konceptutveckling m m kan vi hjälpa till med analyser, kvalitetsstyrning och konkreta insatser som bidrar till en positiv utveckling av våra städer.

WSP kan hjälpa till med:

 • Översiktsplan
 • Fördjupad översiktsplan
 • Detaljplan
 • Stadsbildsanalys
 • Lokaliseringsstudie
 • Miljö- och hållbarhetsprogram
 • Exploateringsfrågor
 • Trafikplanering
 • Järnvägsplan
 • Grafisk formgivning
 

Kontakt:

Fredrik Bergström
Fredrik Bergström WSP Analysis & Strategy Director