• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Strategisk rådgivning och utredningar

WSP erbjuder konsulttjänster för energi- och industriföretag i syfte att hjälpa våra kunder att lösa sina mest utmanande frågeställningar. Arbetet kan vara strategisk rådgivning och utredningar som exempelvis marknadskartläggningar och så kallade site master plan-studier.

 

Strategisk rådgivning

WSP bistår med oberoende perspektiv och rådgivning och samarbetar med dig som kund för att utveckla lösningar som är användbara över tid och som har stöd i hela organisationen. WSP kan hjälpa dig i särskilt svåra och utmanande frågor. Till exempel i  ekonomiskt osäkra tider, när du själv har begränsad insikt eller förståelse i en viss fråga, eller när du vill ha ett objektivt eller globalt perspektiv.

Frågeställningarna handlar ofta om framtidsrelaterade frågor som exempelvis framtagande av visioner och utveckling av bolagets verksamhetsområden. Andra typiska frågeställningar kan vara relaterade till en genomlysning av bolagets verksamhet exempelvis benchmarking mot konkurrerande bolag och en jämförande analys av bolagets ekonomiska status och förslag på åtgärder för att förbättra ekonomiska nyckeltal och att effektivisera organisationen. Ytterligare en typ av frågeställningar är kopplade till hållbar utveckling och affärsmöjligheter inom hållbarhetsområdet. WSP hjälper dig att få fördel, utnyttja din kapacitet till fullo och minska framtida risker genom att utveckla långsiktiga hållbarhetsstrategier.

Strategiska utredningar och marknadskartläggningar

WSP genomför utredningar, kartläggningar och analyser av energimarknader. WSP har specialistkompetens inom förnybar energi, både fasta, flytande och gasformiga biobränslen samt sol, vind och vatten. Exempel på strategiska utredningar är:

Marknadskartläggningar – befintliga och framtida produkters tillgång och efterfrågan på marknaden samt prisbildningsmekanismer, historiskt och i ett framtidsperspektiv

Påverkan av EU-direktiv, ny lagstiftning och nya styrmedel

Marknad och omvärldsanalys i samband med uppköp/försäljning

Teknikinventeringar/utvärdering samt trender för teknikutveckling

Aktörsinventering/analyser är ofta en del av både marknadskartläggningar och teknikutvärderingar. Intervjustudier är en metod som vi ofta använder oss av i vårt strategiska utredningsarbete.

Site master plan

Site master plan-studier ger en sammanfattande plan, en tydlig genomgång av alternativ samt underlag för framtida investeringar. En site master plan är ett viktigt underlag för en industriföretagsledning för att få en överblick och detaljerad analys av konsekvenser av olika framtidsscenarion. Det är en robust affärsprocess som sammanfattar och analyserar alternativ, bedömer möjligheter och risker både gällande investeringskostnader och livscykelkostnader. En site master plan har vanligtvis ett 10-årsperspektiv.

WSP har utvecklat en metodik för site master plan-studier som effektiviserar arbetsstrukturen och som kan skräddarsys efter kundens behov.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown