• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Transportsystem och trafikanalys

Vårt samhälle utvecklas ständigt. I utformning av framtidens städer är det därför viktigt att tänka långsiktigt. Resandet är en del av vår vardag och vi rör oss mellan jobbet, hemmet, skolan och fritidsaktiviteter. En förutsättning för samhällets utveckling är därför ett fungerande och tillgängligt trafiksystem.

 

WSP Analys & Strategi är en av landets ledande aktörer när det gäller trafikrelaterade frågeställningar och vi är experter på att undersöka vilka effekter olika infrastrukturåtgärder har på samhället. Vi arbetar bland annat med strategi, prognoser och planering, transportekonomi, trafikanalyser och trafikmodeller samt forskning.

WSP kan hjälpa till med:

 • Trafikplanering
 • Trafikprognoser
 • Trafik- och fotgängarsimuleringar
 • Storstadstrafik
 • Trängselskatt
 • Alternativa finanseringsformer av infrastruktur
 • Effektberäkningar av väg- och järnvägsåtgärder
 • Buller- och avgasberäkningar
 • Trafiksäkerhet
 • Samhällsekonomiska analyser
 • Intelligenta transportsystem
 • Citylogistik och miljö i transporter
 • Ruttplanering och optimering av resursytnyttjande

Läs mer om våra tjänster inom makro-, meso- och mikrosimulering.

 

Kontakt:

Tobias Thorsson
Tobias Thorsson Department Manager
Björn Öhman
Björn Öhman Department Manager