• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

VA och avfall

Ett väl fungerade system för vatten och avlopp tillsammans med en effektiv avfallshantering är förutsättningar för att minska våra städers miljöpåverkan.

 

WSP erbjuder tjänster för att minimera mängden avfall och vi hjälper våra kunder att utveckla en säker avfallshantering som inkluderar återvinning, kompostering, energiframställning och deponering. Vi har även stor kompetens inom hela VA-sektorn – från övergripande utredningar och systemstudier i tidiga skeden till detaljtekniskt kunskap inom lednings- och processteknik.

VA-teknik hos WSP

Vi erbjuder tjänster inom:

 • VA-utredningar
 • Ledningsteknik
 • Installationer i tunnlar
 • Avloppsrening
 • Dagvattenhantering
 • Ledningsmodellering
 • VA-ekonomi och juridik
 • VA-organisation och samverkan
 • Avfall

Inom avfallshantering erbjuder en rad tjänster:

 • Avfallseldad kraftvärme
 • Biogas ur matavfall
 • Deponi och avfallsteknik
 • Biomal
 • Säker kemikaliehantering
 

Mer information och referensuppdrag?:

Anna Dahlman Petri
Anna Dahlman Petri
Ring oss 010-722 50 00
 

Relaterad tjänst