• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Visualisering och VR

WSP har sedan 2005 en dedikerad avdelning för utveckling av projekteringsstöd med 3D – Visualisering och VR. Utöver VR-tekniken används flera olika typer av 3D- och visualiseringskoncept.

 

Från att ha varit en teknik för militär verksamhet och spelindustri har VR-tekniken blivit ett vanligt inslag inom infrastruktur och stadsutveckling. Tekniken är inte längre någon spektakulär engångsföreteelse utan fyller en viktig funktion i hela projektprocessen. Tillämpningen har ökat i takt med att funktionaliteten har anpassats för att förbättra kommunikation, analys och verifieringsprocesserna i projekten.

Valet av koncept utgår alltid från uppdragets kommunikationsbehov och syfte. Det här innebär att vi arbetar i uppdrag som varierar kraftigt i både omfattning och innehåll. Från färgsättning av köksluckor till samgranskning av hela infrastrukturprojekt. Vi arbetar ofta tillsammans med andra teknikområden inom WSP men har även externa uppdrag. Vår styrka är vår gedigna 3D-kompetens och vårt brinnande intresse för att ta projektprocesserna och visualiseringstekniken ett steg längre.

Med vår OpenVR-lösning kan vi hantera projekt där stora mängder data behöver visualiseras på ett sammanhållet och tydligt sätt. Det kan vara stora infrastrukturprojekt som ska visualiseras i en befintlig stadsmiljö. Det kan också vara beräkningar från brand- eller översvämningssimuleringar där effekter av olika åtgärder behöver åskådliggöras. Grundtekniken är densamma. Det är innehållet som varierar.

Vi arbetar inte med några låsta filformat utan kan hantera underlag i alla populära filformat och vi kan också leverera material på det sätt som önskas. Den här öppenheten ger en perfekt miljö för multidisciplinära projekt som består av många olika aktörer, teknikområden och intressenter.

Ett urval av tjänster

 • Avancerad 3D-modellering
 • Modellsamordning inkluderande  tid- och etapplaner
 • Tidkodade logistikmodeller
 • Bilder och illustrationer
 • Fotomontage
 • Filmproduktion med tal och musik
 • Konceptutveckling för kommunikation med modeller
 • Programmering
 • 3D-presentationer via internet
 • Augmented Reality
 • Geo- och bergtekniska redovisningar i 3D
 • Visualisering av beräkningsdata och simuleringar
 • Utredningar om 3D och modellsamordning för kommuner

 
Se även GIS och visualisering.

 

Mer information och referensuppdrag?:

Monica Ek
Monica Ek
+46 10 7227267
Anders Lisspers
Anders Lisspers
Ring oss 010-722 50 00