• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Natlikan

 

Natlikan erbjuder en molnbaserad digital plattform med webbanpassade lösningar i olika moduler för global lagbevakning och ett resultatinriktat hållbarhetsarbete.

 
 
 

For information in English please click here

Aktuellt

Natlikan Supply ChainNatlikan Supply Chain

Ett enkelt, flexibelt och modulbaserat webverktyg för hållbara leverantörskedjor.

 

Lagverket

Lagverket ger dig ett digitalt arbetssätt som är systematiskt, effektivt och kontinuerligt - gränslöst i 40 länder.

 

MKB & Samrådsportalen

Ett nytt digitalt verktyg för olika former av offentliga samråd.

 
WSP Natlikan Login

 
Gränslös lagbevakning

Lagverket

I Sverige ger Lagverket dig ett digitalt arbetssätt som är
- systematiskt,
- effektivt och
- kontinuerligt.

Gränslös lagbevakning

Med Lagverkets fyra delar kan du identifiera, kontrollera, bevaka och få vägledning inom miljö, arbetsmiljö, livsmedel, säkerhet och samhällsansvar.

Behöver ni hjälp utanför Sverige?

Natlikan kan hjälpa dig med internationell lagbevakning. Vi finns idag i drygt 40 länder i alla världsdelar.


 
Ja tack!

Ja tack!

Beställ dina moduler av Lagverket här.

Beställ de delar du vill börja med eller komplettera det du redan har.

 
Vi hjälper dig gärna
 
Natlikan Supply Chain

Natlikan Supply Chain

Natlikan Supply Chain ...

... är ett enkelt, flexibelt och modulbaserat webverktyg i molnet från WSP Natlikans digitala plattform.

Kontakta oss för en demo!

Natlikan Supply Chain

 
MKB & Samrådsportalen

MKB och Samrådsportalen

MKB- och samrådsprocesser

Ett nytt digitalt verktyg för olika former av offentliga samråd.

MKB & Samrådsportalen har utvecklats i ett samarbete mellan WSP:s digitala enhet Natlikan och sektionen för Mark och Vatten.

.

 
 

Om WSP Natlikan

Natlikan erbjuder en molnbaserad digital plattform med webbanpassade lösningar i olika moduler för global lagbevakning och ett resultatinriktat hållbarhetsarbete.

Natlikans Sustainability Business Intelligence Platform har en rad flexibla webmoduler där du kan bevaka, samla in, mäta, inspireras, revidera, analysera (big) data och effektivt kommunicera din organisations hållbara resultat.

Natlikan förvärvades 2011 av WSP Environmental. Vi finns i Malmö, Jönköping och Stockholm.

WSP Natlikans allmänna villkor (pdf)

For information in English please click here


 

 
 

WSP Digital Natlikan:

Tracking Compliance & Performance
Sven Ericsson
Sven Ericsson Team Manager
Mattias Blomqvist
Mattias Blomqvist Environmental Consultant
Ring oss +46 10 722 5000