• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Natlikan

 

Natlikan erbjuder en molnbaserad digital plattform med webbanpassade lösningar i olika moduler för global lagbevakning och ett resultatinriktat hållbarhetsarbete.

 
 
 

For information in English please click here

Hur hållbar är din leverantörskedja?

Natlikan Supply Chain

Natlikan Supply Chain ...

... är ett enkelt, flexibelt och modulbaserat webverktyg i molnet från WSP Natlikans digitala plattform.

Kontakta oss för en demo!

Natlikan Supply Chain

 
WSP Natlikan Login

WSP Natlikan - Login

Är du redan kund?

Här kan du logga in till dina tjänster hos WSP Natlikan.

 
Lagverket - Gränslös lagbevakning

Gränslös lagbevakning!

Lagverket ger dig ett digitalt arbetssätt som är systematiskt, effektivt och kontinuerligt.

Med Lagverkets fyra delar kan du identifiera, kontrollera, bevaka och få vägledning inom miljö, arbetsmiljö, livsmedel och säkerhetslagstiftning.

 

Borderless Compliance Tools

Natlikan can provide you with Compliance Tools and Regulatory Compliance Monitoring from more than 40 countries on all continents.

Gränslös lagbevakning

Vi kan och gör dagens och morgondagens lagbevakning begriplig!

Allt i en och samma digitala  plattform - din tjänst i molnet!

 
MKB & SAMRÅDSPORTALEN
MKB och Samrådsportalen

MKB & SAMRÅDSPORTALEN

MKB & Samrådsportalen är ett nytt digitalt verktyg för olika former av offentliga samråd. Portalen har utvecklats i ett samarbete mellan WSP:s digitala enhet Natlikan och sektionen för Mark och Vatten.
 
 

Digitala verktyg som stöd för ett framsynt och resultatinriktat hållbarhetsarbete i hela leverantörskedjan (Supply Chain | Best Practice | CSR Reporting)

WSP Natlikan hjälper dig som kund med både lagbevakning, lagefterlevnad och revisioner i Sverige och Globalt – just nu har vi projekt i mer än 35 länder i alla världsdelar.


Om WSP Natlikan

Natlikan erbjuder en molnbaserad digital plattform med webbanpassade lösningar i olika moduler för global lagbevakning och ett resultatinriktat hållbarhetsarbete.

Natlikans Sustainability Business Intelligence Platform har en rad flexibla webmoduler där du kan bevaka, samla in, mäta, inspireras, revidera, analysera (big) data och effektivt kommunicera din organisations hållbara resultat.

Natlikan förvärvades 2011 av WSP Environmental. Vi finns i Malmö, Jönköping och Stockholm.

WSP Natlikans allmänna villkor (pdf)

For information in English please click here


Mer information

För mer information kontakta oss på WSP Natlikan! 

 
 

WSP Digital Natlikan:

Tracking Compliance & Performance
Sven Ericsson
Sven Ericsson Team Manager
Mattias Blomqvist
Mattias Blomqvist Environmental Consultant
Ring oss +46 10 722 5000