• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP Bro & Vattenbyggnad

I samband med alla satsningar som görs inom infrastrukturområdet sker en stark tillväxt inom bro- och vattenbyggnad. WSP har erfarenhet och kompetens inom Broteknik, Vattenbyggnad och Hamnar.

 

WSP Bro & Vattenbyggnad har i dagsläget 150 medarbetare men beräknas växa under de närmaste åren.

Våra kontor finns i

 • Göteborg
 • Stockholm
 • Karlstad
 • Norrköping
 • Örebro
 • Umeå
 • Luleå
 • Falun
 • Malmö
 • Örnsköldsvik
 • Skellefteå
 • Halmstad

WSP ligger i framkant när det kommer till broteknik då främst med spetskompetens inom strukturdynamiska analyser av järnvägsbroar för höghastighetståg, temperatursprickanalyser för betong under dess härdningsförlopp samt broförvaltningstjänster åt Trafikverket och ett flertal kommuner. Läs mer.

Vattenbyggnad berör alla typer av konstruktioner i anslutning till vatten – vattenkraftstationer, dammar, kanaler, slussar, kajer, bryggor, vågbrytare, erosionsskydd och översvämningsskydd. Läs mer.

WSP har lång erfarenhet av olika hamnrelaterade projekt. Vi arbetar dels med att lyfta hamnens betydelse för näringsliv och medborgare, dels med att skapa goda förutsättningar för hamnar att fortsätta utvecklas till alltmer konkurrenskraftiga delar av transportsystemet. Läs mer.

 

Mer information och referensuppdrag:

Åsa Zeinetz
Åsa Zeinetz AOC Bro & Vattenbyggnad
Ring oss 010-722 50 00