• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP Environmental

WSP Environmental har lång erfarenhet av miljö- och hållbarhetsfrågor kopplat till samhällsbyggnad och industri. Vi erbjuder allt från kvalificerade konsulttjänster i form av strategiska och tekniska helhetslösningar, till mindre specialiserade punktinsatser.

 

WSP Environmental är branschledande inom flera av affärsområdets tjänsteområden. Vi arbetar tillsammans med att förebygga negativ miljöpåverkan och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Affärsområdet har idag ca 500 medarbetare på ca 20 kontor i Sverige som arbetar inom privat och offentlig sektor, kommuner och myndigheter. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Kristina Englund
Kristina Englund Affärsområdeschef Environmental