• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP Brand & Risk

WSP Brand & Risk hanterar det mesta inom brandskydd, riskhantering och säkerhet. Vi utför bl.a. brandskyddsprojektering, risk- och sårbarhetsanalyser samt besiktigar brandlarm och sprinkler. Vi arbetar även med brandfarlig vara, ATEX, klassningsplaner, insatsplaner, projektriskhantering och olycksutredningar.

 

Brand & Risk erbjuder kvalificerade konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Våra brandkonsulters och riskkonsulters bredd inom många teknikområden gör att vi kan ansvara för hela projekt i alla skeden, från tidiga förstudier till det fortlöpande säkerhetsarbetet i färdiga anläggningar.

Genom våra medarbetares engagemang är vi i ständig utveckling för att ytterligare öka vår kunskap och erbjuda mervärde till våra kunder. Vi arbetar aktivt med kundenkäter och kunduppföljning för att fånga upp områden inom vilka vi kan förbättra oss.

Brand & Risk som arbetsgivare

På Brand & Risk är vi engagerade i vårt arbete. Vår största och viktigaste resurs är våra kunniga och erfarna medarbetare. Flera av våra medarbetare är utbildade på t.ex. Lunds Tekniska Högskola, Luleås tekniska universitet eller Mälardalens Högskola. Vi har tillsammans en oerhörd bred och mångårig erfarenhet av både enkla och komplexa projekt. Vi kan med den bakgrunden alltid sätta ihop de för uppdraget mest lämpade teamen med både tryggad kunskap och inspirerande kreativitet.

Vi värdesätter utveckling - både personlig utveckling och utveckling av våra tjänster och verksamheten i stort. Som brandkonsult och/eller riskkonsult på Brand & Risk kan Du vara med och påverka samhället t.ex. när det gäller förändringar av lagstiftning och branschpraxis.

Förutom tillgång till byggregler, handböcker, standards och dataprogram har vi en väl fungerande erfarenhetsåterföring som kommer alla medarbetare och projekt till del. Vår ambition är att erhålla samma nivå och säkerhet inom alla våra verksamhetsområden över hela Sverige. Vi har ett internt forum för frågor där alla våra anställda kan ställa frågor och få snabba svar från kollegor. Frågor och svar dokumenteras i vår ”Wiki” för sökbarhet samt vi har med regelbundenhet ”teknikluncher” dit alla medarbetare bjuds in och nya frågor eller teknik presenteras och dokumenteras via videokonferenser (Lync). Vi har också ett ”råd” som samlar ihop förslag på utvecklingsinsatser som organisationen föreslår samt genomför och implementerar dessa. Vi satsar ca en heltidstjänst/år i utvecklingsaktiviteter inom våra olika verksamheter.

Vi har tillgång till alla datorprogram som krävs för brandförloppsberäkningar, utrymningssimuleringar och bärverksanalyser. Dessutom har vi ett beräkningskluster med stor kapacitet med vilket vi kan utföra de mest beräkningskrävande uppgifterna snabbt och effektivt.

Vi är idag cirka 100 medarbetare vilket gör oss till Sveriges största arbetsgivare i vår bransch. Vi strävar efter att växa med fler engagerade medarbetare! Se lediga tjänster

Mer information

Vill du veta mer om WSPs tjänster inom brandskydd, riskhantering och säkerhet? Ladda då ned WSP Brand & Risks broschyr (pdf) eller vår power point-presentation (pdf). Vill du komma i kontakt med oss lokalt har vi sammanställt en lista med kontaktpersoner, dessa finner du här.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00