• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP Management

WSP Management levererar projektledning i sin helhet i form av kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation. Vi är verksamma i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt, genom hela projektgenomförandet och med tjänster i förvaltningsfasen.

 


WSP Managements samlade erfarenhet täcker in ett brett spektrum av kundkategorier med uppdrag inom kontor, handel, utbildning, idrott och kultur, vård, bostäder, energi, industri och infrastruktur.

Varje projekt är unikt och har sina speciella förutsättningar, mål och prioriteringar. Vår erfarenhet är att man inte kan genomföra alla projekt enligt samma mall. Tidsschemat kan vara hårt pressat, förutsättningarna oklara och konjunkturläget kan innebära att den lokala marknaden präglas av antingen överhettning eller överkapacitet. Därför föreslår vi genomförandemetod utifrån det som gäller i det enskilda fallet för att på bästa sätt uppnå projektets mål.

I dag är vi 430 medarbetare och vi finns över hela landet.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Mickey Johansson
Mickey Johansson WSP Management Director