• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP Samhällsbyggnad

WSP Samhällsbyggnad har en bred inriktning inom hela samhällsbyggnadssektorn - från vägar, järnvägar och ledningar till bostäder, kontor och industri - i alla faser som utredning, planering, projektering, byggande och förvaltning, med stora resurser och en bred geografisk spridning.

 

WSP Samhällsbyggnad har en stark lokal förankring på varje enskild marknad samtidigt som vårt globala nätverk av specialister samverkar med de kompetenser och resurser som behövs för att uppnå de bästa lösningarna.

Vår kompetens inom oändligt många områden gör att vi kan samverka i alla våra uppdrag; mellan länder och affärsområden, generalister och specialister, unga och erfarna, där alla får vara delaktiga och utvecklas i en framgångsrik och spännande miljö.

Vår ambition är att ständigt utveckla våra konsulttjänster. Nyckeln till vår framgång är våra medarbetare och vi lägger stor vikt vid både kompetens- och teknikutveckling, där våra entusiastiska medarbetare bidrar till att vidga våra kunskaper. Genom värdefulla idéer utvecklas teknik, nya lösningar och affärsmöjligheter, som kan tillfredsställa såväl befintliga kunder, som nya kunder på nya marknader.

Idag är vi ca 1000 medarbetare i hela landet.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Patrik Guné
Patrik Guné Business Area Manager
+46 10 722 85 18
Ring oss +46 10 722 50 00