• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP Systems

WSP Systems finns över hela landet och arbetar med allt som rör el, IT, tele, automation och VVS . Bland uppdragsgivarna finns industrier, fastighetsbolag, byggföretag, installationsföretag, stat, kommun och landsting. Vi är verksamma i alla typer av projekt inom

Bullet Industri
Bullet Infrastruktur
Bullet Fastighet
 
 

Vi tar ett helhetsgrepp med tvärkunskaper över skilda teknikgrenar och gör fastigheter, företag och processer intelligentare. WSP Systems arbetar i tidiga skeden med installationssamordning och CAD-samordning för att minimera störningar i projekten.

I WSP Systems arbetssätt är samverkan en naturlig del av vardagen. Vi samverkar i alla våra projekt; mellan företag, länder, affärsområden, generalister och specialister, unga och erfarna, där alla får vara delaktiga och utvecklas i en framgångsrik och spännande miljö.

Vi lägger stor vikt vid affärsutveckling, där vi uppmuntrar våra entusiastiska
medarbetare att bidra till att vidga vår verksamhet, genom att förankra värdefulla
ideér. Vi strävar efter att utveckla teknik, hitta nya lösningar och affärsmöjligheter,
som kan tillfredställa såväl befintliga kunder, som nya kunder på nya
marknader

WSP Systems har drygt 580 medarbetare i Sverige. 

 

Kontakt:

Håkan Danielsson
Håkan Danielsson Affärsområdeschef Byggprojektering