• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Hållbarhet

WSP hjälper kunderna att återställa och skydda natur och miljö, tänka nytt inom bebyggelse och infrastruktur, minska klimatpåverkan, öka resurseffektivitet och höja människors livskvalitet.

 

Hållbarhet är en viktig aspekt i all vår verksamhet. Som konsulter har vi stora möjligheter att påverka utvecklingen genom att se till att det vi föreslår och projekterar är hållbart genom hela kedjan – i projekteringen, under byggfasen, för brukarna och även när det blir aktuellt med rivning.

Hållbarhet handlar dock inte bara om materialval och arbetssätt ur miljösynpunkt, utan också om ekonomiska och sociala aspekter. Långsiktighet är det som gäller och inom WSP har vi idag verktyg för att ta fram livscykelberäkningar inom både bygg- och infrastruktur.

Som konsulter har vi stora möjligheter att bidra i den långsiktiga utvecklingen och påverka opinionen, inte minst genom våra utredningar och analyser i tidiga skeden. WSPs viktigaste bidrag för ett hållbart samhälle sker i de uppdrag vi medverkar i, genom de råd vi ger våra kunder och genom ett strukturerat hållbarhetsarbete. Ett exempel är vårt unika koncept Green Building Design, som tar ett helhetsgrepp och har fokus på hållbarhet genom alla led i byggprocessen.

Ladda ned WSPs hållbarhetspolicy

 

Kontakt:

Lars Odén
Lars Odén
+46 10 7227012