• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Socialt ansvar

WSP bidrar till den ekonomiska, sociala och hållbara utvecklingen i de länder och samhällen vi har verksamhet i genom att betala skatter och tillhandahålla lokala arbetstillfällen, och genom vårt tekniska arbete stödjer och främjar vi en mängd projekt som ger samhällen möjlighet att utvecklas och växa.

 

Tack vare vår expertis inom översiktsplanering och utveckling kan vi göra reell skillnad i samhällen runt hela världen genom att ge dem stöd i att skapa nya urbana miljöer, förbättra och återvitalisera befintliga städer samt utforma och hantera urbana transportsystem och -länkar.

Ingenjörer utan gränser

WSP Sverige samarbetar med Ingenjörer utan gränser. Vi vill bidra med vår breda erfarenhet och kunnande inom samhällsbyggnad. På WSP har vi många medarbetare som har både kompetens och intresse att delta i samarbetet.

 
S:t Lukas

WSPs policy är att ge medarbetare hjälp i svåra situationer, det kan gälla båda privat- och arbetslivet. Det hanteras konfidentiellt utifrån medarbetarens önskemål. WSP samarbetar med S:t Lukas, ett förbund som har lokal verksamhet i hela Sverige med psykoterapi, handledning och samtalskontakter.

 
IGE-day

WSP är sponsor av IGE-day (Introduce a Girl to Engineering) som är ett årligt event för att öka unga tjejers intresse för ingenjörsyrket och teknik.

 
Solvatten

Solvatten är ett företag som utvecklat en smart behållare för rening av vatten. Behållaren fylls med smutsigt vatten och ställs ut i solen. Efter en viss tid i solen har vattnet blivit rent och varmt och kan användas för matlagning och tvätt.

 

 

 

Kontakt:

Maria Lindfelt
Maria Lindfelt HR- och Kommunikationsdirektör