• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Ingenjörer utan gränser

WSP Sverige samarbetar med Ingenjörer utan gränser. Vi vill bidra med vår breda erfarenhet och kunnande inom samhällsbyggnad. På WSP har vi många medarbetare som har både kompetens och intresse att delta i samarbetet.

 

Medarbetare på WSP är sedan tidigare involverade i Ingenjörer utan gränsers volontärprojekt på Kolandoto Healthy Hospital i Tanzania. Dessutom kommer WSP, med medverkan av Ingenjörer utan gränser, att arrangera ett seminarium på temat ”Kompetenslyft med stöd av invandring – utmaningar och möjligheter” i Almedalen 2016.

Ingenjörer utan gränser är en ideell samt religiös och politiskt obunden organisation med runt 1000 medlemmar som driver volontärprojekt i bland annat Tanzania och Kenya där de bidrar till teknik som skapar bättre studiemiljö och levnadsvillkor för barn. Dessutom håller föreningen i läxhjälp och seminarier för att inspirera unga att bli ingenjörer. Organisationen ordnar även seminarier och olika event för att utveckla yrkesverksamma ingenjörer.

Kolandoto Hospital i Shinyanga distriktet Tanzania har under en längre tid önskat en mer hållbar vatten- och energiförsörjning för sjukhuset då behovet varit stort. Genom det nu uppstartade samarbetet mellan I Aid Africa, Arkitekter utan gränser finns nu förutsättningarna att både utveckla el- och vattenförsörjningen vid sjukhuset men även förbättra den vidare sjukhusmiljön avseende såväl logistik som inre miljö.

Sjukhuset i den lilla by Kolandoto har 186 bäddar, 5 operationsrum och ett par öppenkliniker inklusive tandvård. I Aid Africa har sedan 2006 haft ett antal framgångsrika samarbetsprojekt med sjukhuset.

Det har under längre tid funnits både en önskan och behov förbättra el, vatten och sanitetsförhållandena på sjukhuset. I den dialog som startade när I Aid Africa kontaktade Ingenjörer utan gränser i början 2014 kring detta behov utvidgades snabbt projektet till att även omfatta övrig infrastruktur på sjukhuset såsom inre miljö och sjukhuslogistik, där det blev en perfekt matchning kunskapsmässigt när Arkitekter utan gränser kom med som projektpartner.

Följ arbetet med projektet på: http://kolandotohealthyhospital.blogspot.se/