• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP medverkade på Transportforum 2014

08 januari, 2014

En av nycklarna för att utforma framtidens hållbara städer är ett effektivt transportsystem. Där människors mobilitet är naturlig och intuitiv, där gods och varuförsörjning sker med lösningar som inte belastar mer än de nyttjar och som klarar att hantera de ökande trafi kvolymer som krävs när fler och fler männniskor söker sig till städer. WSP är med och analyserar, utreder och projekterar lösningar som ger hopp om en framtid för våra allt större städer. Vi kallar det Designing Future Cities.

 

WSP på Transportforum 2014 i Linköping

 • ONSDAG 8 JANUARI 2014
  13.00 – 15.00

Synergier vid nordiskt samarbete kring vägtullar
Michael Forss, WSP
Session 1

Verktyg för studier av trängselreducerande åtgärder i storstäder
Leonid Engelson, WSP
Session 6

Att förutse intäkterna med ett helt nytt taxesystem - erfarenheter från ett projekt i Västra Götalandsregionen
Karin Brundell Freij, WSP
Viktor Hultgren Sweco
Session 10

Korridorstudie Oslo-Rotterdam
Dag Hersle, WSP
Session 30

 • 15.30 – 17.30

Göteborgarnas resor före och efter införandet av trängselskatt
Karin Brundell Freij, WSP
Karin Björklind, Göteborgs Stad
Session 1

Korttidsprognoser i trafikledningen
Michael Forss och Per-Olof Jönsson, WSP
Session 8

Differing perspectives among urban and transport planners – institutional barriers to a shared agenda.
Patrik Tornberg, WSP
Session 15

Indikatorer för arbete med biologisk mångfald
Charlotta Faith-Ell och Marie-Louise Stenérus, WSP
Session 20
 
 

 • TORSDAG 9 JANUARI 2014
  09.00 – 10.30

Diskussion utifrån exemplet Ostkustbanan
Wallenbergsalen på Länsmuseet
Erik Bransell, Trafikverket och Charlotta Fredriksson, WSP.
Session 40

Smart samåkning med taxi
Lotta Schmidt, WSP
Session 46

Vad förklarar trafikutvecklingen i en kommun?
Metod för att rensa uppmätta trafiktrender från omvärldsfaktorers effekt
Eva Ericsson, WSP
Session 53

Elektrifierade vägar för tungt gods – sparar energi och minskar koldioxidutsläpp
Maria Nilsson, WSP
Session 65

Energieffektiva transporter - en  politisk paradox
Björn Hugosson, WSP

 • 11.00 – 12.30

Transportsnålt samhälle – tätortsåtgärder som når klimatmålen. Vad krävs fram till 2030?
Eva Ericsson, WSP
Session 62

 • 14.00 – 15.30

Kön i trafiken
Lena Levin, VTI
Charlotta Faith-Ell, WSP                                                
Session 41


Mer information om Transportforum.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00