• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

BiodiverCity – produkter och tjänster för en grönare stad

22 november, 2017, Malmö

En konferens i Malmö om den hälsosamma och gröna staden.

 

VINNOVA-projektet BiodiverCity som pågår i Malmö och drivs av Malmö Stad har som mål att utveckla produkter och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald.

En mängd olika företag, fastighetsägare och forskare deltar i projektet och har fokuserat på att lyfta fram ny teknik och nya metoder för gröna innovationer. Arbetet har kretsat kring sex produktgrupper:
• Urbana biotoper
• Gröna fasader och väggar
• Gröna tak
• Mobila växtsystem
• Tredimensionell grönska

WSP ingår i projektets steg 3 som pågår just nu. Steg 3 innebär bland annat att kommersialisera idéerna och att sammanställa lärdomarna i en handbok för beställare, leverantörer och entreprenörer samt att aktivt sprida den information och kunskap som nu finns framtagen inom BiodiverCity.

Den 22-23 november hålls en konferens i Malmö om den hälsosamma, gröna staden och då presenteras projektets arbete. Mer om konferensen finns att läsa på Malmö stads hemsida, Malmo.se 

ANMÄL DIG HÄR: http://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Miljoarbete-i-Malmo/Malmo-stads-miljoarbete/Natur-och-miljo/BiodiverCity/Slutkonferens-22-23-november-2017.html

För mer information, kontakta Jessica Gilbertsson, 010-722 53 75, jessica.gilbertsson@wsp.com