• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Därför väljer näringslivet bort järnvägen

05 november, 2013

Välkommen till WSPs frukostseminarium i Stockholm den 5 november om att näringslivet väljer bort järnvägen.

 

Järnvägen är en viktig del i vårat samhälle, både för näringsliv och persontransporter. Vi transporterar idag både tungt och skrymmande gods från våra industrier på järnvägen, men också konsumtionsvaror och högförädlat gods.

Finns det samma krav och utvecklingsmöjligheter för de olika godssegmenten på järnvägen? En mycket stor andel av näringslivets transporter går idag på vägen, vill vi förändra det? Varför väljer näringslivet bort järnvägen? Vad finns det för faktorer som är viktiga för näringslivets transporter och lever järnvägen upp till dessa? Vad kan göras för att förändra transportmönster så att vi når uppsatta miljömål när det gäller godstransporter, som inte har samma positiva utvecklingstrend när det gäller utsläpp som persontransporter?

För att besvara dessa frågor bjuder vi in Joachim Glasell Svensk handel och Hans Backman produktionschef Real Rail AB.


Program

07.30 Frukosten serveras

08.00 Inledning
Fredrik Bergström Affärsområdeschef WSP Analys och Strategi
Moderator Sofia Lundberg, WSP Analys och Strategi

08.10 Handelns behov av järnvägen
Joachim Glasell Svensk handel

08.30 Hur ser verkligheten på järnvägen ut för operatörerna
Hans Backman produktionschef Real Rail AB
 
08.50 Frågor och diskussion

09.10 Slut

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00