• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Fastighetsmässan Syd 2016

10 februari, 2016, Fastighetsscenen, Malmömässan

Fastighetsmässan samlar de mest inflytelserika fastighetsaktörerna från hela regionen under två intensiva dagar fyllda av nätverkande, lärande och affärer. WSP är på plats och pratar om miljonprogrammet.

 

TID: 13:00-14.00| PLATS: FASTIGHETSSCENEN

Talare:
Agneta Persson, WSP
Charlotta Hauksson, WSP
John Karlsson, WSP
Linda Persmarken, WSP
Jörgen Senyk, WSP

Miljonprogrammet levererar lösningar till hållbara städer

Ökad trygghet i miljonprogramsområdena med fokus på de yttre miljöerna
- Linda Persmark

Hållbar omvandling av fastigheter tack vare gemensamt mål och analys av olika alternativ och lösningar 
– Jörgen Senyk

Samverkan och nya finansieringslösningar krävs för långsiktig hållbarhet
- Lotta Hauksson

Energi användningen kan halveras i miljonprogramsområdena
– Agneta Persson

Storbritannien satsar på Affordable housing
– vad kan vi lära av dem?
John Karlsson