• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Förkortad väglivslängd, orsaker och förslag till åtgärder.

24 augusti, 2016, Kongresshuset Sal K10, Elmia, Elmiavägen 11, Jönköping

WSPs Johan Granlund och Johan Lang deltar i Elmia Lastbils Diskussion- och Debattprogram. WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag, Volvo Lastvagnar och Mercedes Benz Sverige AB tagit fram rapporten ”Kostnader för, och orsaker till, förkortad väglivslängd”.

 

Rapportens resultat med förslag till åtgärder presenteras under seminariet. Hur stor andel av vägslitaget svarar tunga fordon för och hur mycket beror på andra faktorer? Kunskap om detta har betydelse för hur skatter och avgifter tas ut av samhället.

  • 15.00 -16.00 Belagda vägars skick och behov av underhåll. Förkortad väglivslängd, orsaker och förslag till åtgärder. Johan Granlund, WSP
  • 16.00 -16.30 Diskussion och frågor

Moderator: Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag