• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Förseningseffekter för godstrafik på järnväg

24 april, 2017, Dome of Visions, KTH, Valhallavägen 79, Stockholm

Hur får man med förseningseffekter för godstrafik på järnväg i samhällsekonomiska kalkyler? Moa Berglund, WSP, är en av talarna.

 

Vid seminariet presenteras värderingar av godsförseningar, tillgängliga metoder för att prognosticera förseningar redovisas och ytterligare utvecklingsbehov diskuteras.

Anmäl senast 17 april till lisa-mi.swartz@abe.kth.se

Program

 • 12.15 Lunchmackor serveras
 • 13.00 Inledning: Johanna Dillén, CTS, och Gunnar Isacsson, Trafikverket

Block 1. Värdering av förseningstid

 • 13.15 Värdering av minskade förseningar – olika metoder, Inge Vierth, VTI, och Moa Berglund, WSP
 • 13.40 Värdering av minskade förseningar – VTI:s fortsatta arbete, Niclas Krüger, VTI, och Magnus Landergren, VTI

Block 2. Modellering av förseningar

 • 14.05 En ansats att beräkna förseningstid vid fel och haverier i järnvägsinfrastrukturen, Christer Persson, KTH/WSP
 • 14.30 Paus med kaffe och kaka
 • 15.00 Trafikering, tidtabeller och infrastruktur: en metod för att beräkna förseningstid för godstrafik, Henrik Edwards, Sweco
 • 15.25 Enklare modeller för förseningar och avbrott, Moa Berglund, WSP, och Lena Wieweg, Trafikverket

15.50 Avslutande diskussion