• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Hi-dagen om social hållbarhet i anläggningsprojekt

14 juni, 2017, WSP i Stockholm, Globen

SGBC och WSP Environmental anordnar för tredje året i rad Hi-dagen (Hållbar infrastruktur). Temat för årets Hi-dag är social hållbarhet i anläggningsprojekt.

 

– Vi vill tydliggöra begreppet social hållbarhet och visa på hur beställare, konsulter, entreprenörer och materialleverantörer kan arbeta med frågeställningar kopplat till detta område i anläggningsprojekt. Under Hi-dagen vill vi lyfta fram branschens målsättningar och de många goda praktiska exempel som finns, berättar Sofie Absér, chef för Hållbar Infrastruktur på SGBC.

Under Hi-dagen vill vi uppnå en ökad förståelse för vad social hållbarhet innebär för anläggningsbranschen. Du får även ta del av aktuella initiativ och målsättningar, samt ökad kunskap om hur du kan arbeta med frågan i ditt anläggningsprojekt

Datum: 14 juni 2017
Tid: Kl. 9–16 och mingel kl. 16–17
Plats: WSPs huvudkontor, Arenavägen 7, Stockholm
Kostnad: medlem 2 750 kr ex. moms, ej medlem 3 250 kr ex. moms

ANMÄL DIG HÄR!

Ur programmet

 • Trafikverkets målsättningar inom social hållbarhet, Katarina Norén, inköpsdirektör, Trafikverket
 • Anna Hagvall, SLL om landstingets arbete med social hållbarhet i anläggning
 • Stockholms läns landsting vägledning för ett socialt hållbart byggskede, Erik Olsson, FUT – Tunnelbana till Arenastaden
 • Roba Ghadban, Skanska, Skanskas arbete med social hållbarhet i bygg- och anläggningsprojekt
 • Social hänsyn i upphandling, sysselsättningsåtgärder i Vivalla och samhällseffekterna, Dagmar Gormsen, Skanska
 • Anläggningsforums projekt om social hållbarhet, Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier
 • Ylva Preutz Papantoni, Tyréns Från SKB till projektgenomförande
 • Roger Rang, Inköpsstrateg Socialt Ansvarstagande Trafikverket, Sociala krav och uppföljning
 • Byggvarubedömningen, ett verktyg för social hållbarhet i materialinköp, Ouliana Åhlfeldt, Byggvarubedömningen
 • Social hållbarhet i certifieringssystem som CEEQUAL och Citylab, Rebecca Johansson, WSP
 • Hela kedjan - en ny branschvägledning för att ställa sociala krav vid materialinköp, Sara Hjelm, WSP
 • Jonas Dahlberg, Arctic Kvartsit, Så arbetar vi med sociala och etiska krav för importerad natursten

Vad vill vi uppnå med dagen?

Vi vill ge olika aktörer i branschen tillfälle att träffas, lära av varandra och diskutera utmaningar och lösningar. Under förmiddagen tar vi ett bredare grepp på social hållbarhet, tydliggör frågan för anläggningsbranschen och lyfter fram relevanta områden och målsättningar. På eftermiddagens seminarium fokuserar vi på social hållbarhet i utförandefasen, sysselsättning och arbetsvillkor i leverantörskedjan med konkreta goda exempel att inspireras och lära av.

Varmt välkommen!

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown