• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Innovativt stadsbyggande (Stockholm)

16 december, 2016, Globen, Stockholm

Hur planerar man för en innovativ och nyskapande stad med ekosystemtjänster, cirkulär ekonomi och ett 20-minute neighborhood-koncept?

 

Tävlingsförslaget Co-Op City försökte att ge svar på detta och vann 2:a pris i Nordic Built Cities Challenge Awards som delades ut i Köpenhamn den 3:e november. Co-Op City vann den finska deltävlingen och har därefter fått internationell uppmärksamhet och har bland annat presenterats på Archtober i New York, COP22 i Marrakech och C40 Mayors Summit i Mexiko City. Förslaget beskriver omvandlingsprocessen av ett industriellt logistikcentrum till en ny stadsdel med 15 000 boende och 10 000 nya arbetsplatser över en tidsperiod av 30 år. Genom att medvetet arbeta med platsens identitet och samtidigt införa innovativa utvecklingskoncept ska Kera-området i Esbo omvandlas till ett ny, livskraftig stadsdel med gemenskap som en nyckelkomponent. På seminariet kommer förslaget med sina verktyg att presenteras. Extra fokus kommer att läggas på platsens identitet som värdeskapare med bl.a. exempel från Slakthusområdet i Stockholm som genomgår en liknande omvandling.

 

http://nordicbuiltcities.org/nordicwinners/

 

Släpp julstressen för en stund och inled arbetsdagen med glöggfika och inspiration!

 

Talare:

Daniel Larsson Landskapsarkitekt LAR/MSA arbetar med hållbarhetsinriktad design, projektering och planering. Deltar i flera Vinnova-finansierade forskningsprojekt och har spetskompetens inom områdena ekosystemtjänster, grön stadsbyggnad och urban dagvattenhantering.

 

Felix Brännlund Landskapsarkitekt LAR/MSA arbetar med planering, 3d-projektering och visualiseringar. Har erfarenhet av att integrera ekosystemtjänster i planeringsverktyg och har deltagit i utvecklingen av grönytefaktorer för flera kommuner i Stockholmsregionen.

 

Ezequiel Pinto-Guillaume, Fil. Dr. i arkeologi och Fil. Mast. i kulturarvsstudier har mer än femton års erfarenhet av arkeologisk och kulturhistoriskt arbete. Representant för ICOMOS Sverige vid ISC SBH, den internationella vetenskapliga kommittén om det delade kulturarvet.

 

Mari Ferring, Fil dr i arkitekturhistoria från KTH och bebyggelseantikvarie i WSPs kulturmiljögrupp, har under flera år arbetat med undervisning, årskursansvar, handledning och utredning av kulturvärden vid svenska universitet och lärosäten. Arbetar med att lyfta fram kulturmiljöer som inte bara dagens, utan också kommande generationer ska kunna uppleva och använda.

 

 

När                     Fredagsmorgon den 16:e December, kl 7.30

Var                     WSP, Arenavägen 7, Utsikten

Program           7.30-8.00 Frukostmingel

8.00-8.30 Presentation av tävlingsförslag

8.30-8.45 Presentation av verktyg och metodiker

8.45-9.00 Frågor och diskussion

 

Vid frågor kontakta: Daniel.P.Larsson@wspgroup.se

 

 

Länk till anmälan 

Sista anmälningsdag onsdag 14 december