• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och ta fram handlingsplaner

09 maj, 2017

Arbetar du med klimatanpassningsfrågor? Vill du ha verktyg för att kunna ta fram handlingsplaner och strategier för klimatanpassning?

 

WSPs Anna Risberg och Karin Carlsson håller en heldagsutbildning som syftar till att ge dig kunskaper i hur man analyserar behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och arbetar med samordning mellan olika verksamheten och myndigheter.

Utbildningens mål är att ge dig verktygen för att kunna ta fram handlingsplaner och strategier för klimatanpassning och riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör klimatanpassning i kommuner, regioner och näringsliv, till exempel:

 • Klimatanpassningsstrategier
 • Handläggare
 • Konsulter
 • Samordnare
 • Klimat- och miljöstrateger
 • Risk och säkerhetsstrateger
 • Kommunpolitiker
 • Samhällsplanerare på stadsbyggnadskontor eller annan förvaltning
 • Byggherrar, fastighetsägare och förvaltare
 • Kommunala vattenbolag

För mer information om kursens innehåll samt anmälan:
http://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning/kurser/klimatanpassning-skapa-strategier-och-handlingsplaner-ett-forandrat-klimat/