• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Lunchseminarium om framtidens forskningspolitik

02 februari, 2016, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Charlotta Faith-Ell, Senior Technical Director WSP, medverkar på IQ Samhällsbyggnads seminarium om samhällsbyggnadssektorns inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.