• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Möt WSP på Transportforum

10 januari, 2017, Linköping

Träffa oss i vår monter eller i någon av alla sessioner som vi medverkar i. Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Här möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och hålls i Linköping varje år i januari.

 

Tisdag 10 januari

10.30 - 12.00
Paneldiskussion

Fredrik Bergström, WSP         


13.15 - 14.45

Session 2 - Effekter av Stockholms nya trängselskatter

Effekter av Stockholms nya trängselskatter, Emma Strömblad, WSP

Konsekvenser av förmånsbilsundantaget, Lina Jonsson, WSP

Stämde prognoserna? Christian Nilsson, WSP

 

Session 6 - Modeller och prognoser för trafik i staden

Småstadstrafikmodell med Vissim mesoskopisk, Olivier Canella och Frida Aspnäs, WSP


15.30 - 17.00

Session 25 - Planeringsverktyg i dag och imorgon

Fyra år med åtgärdsvalsstudier – vad har det resulterat i? Patrik Tornberg, WSP

 

Onsdag 11 januari

 

09.00 - 10.30

Session 44 - Vägslitageskatt för tunga lastbilar

Förkortad väglivslängd – orsaker och kostnader Johan Granlund, WSP

Session 54 - Hur kan planeringsprocesser och lagar skapa ett hållbart transportsystem?

Miljöbedömningen av nya stambanor för höghastighetståg, Charlotta Faith-Ell, WSP

11.00 - 12.30

 
Session 71 – Barns mobilitet
Effekter av gratis kollektivtrafik för barn och unga, Maria Nilsson, WSP


Session 73 – Nollvision och mc/moped

MC-säkerhet – krav på drift och underhåll i Vägar och gators utformning (VGU), Johan Granlund, WSP

 

14.00 - 15.30

Session 80 – Bilanvändning – effekter av styrmedel
Trängselskatters och bompengars fördelningseffekter och trafikanternas attityder och anpassningsbeteenden på kort och lång sikt, Karin Brundell-Freij, WSP

 

Session 81 – Analyser och metoder för infrastrukturplanering

Hur påverkar biljettpriserna och flygmarknaden höghastighetsjärnvägens lönsamhet? Anders Bondemark och Peter Jörgensen, WSP

#wspsverige #tforum17

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown