• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Nätverksträff Partnering

30 maj, 2016, WSP, Jungmansgatan 10 i Malmö

I januari 2015 genomförde vi en lyckad nätverksträff Partnering. Nu bjuder vi in till en ny träff.

 

Program

12.00 Gemensam lunch

13.00 Nätverksträff inledning

  • Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Per-Ola Bergkvist, Foyen
  • Kaffe och mingel
  • Trender och utveckling inom Partnering, Petra Offrell, Byggherrarna/Prolog
  • Vad är skillnaden mellan Partnering och Samverkan? Lars Gustafsson, WSP Management
  • Erfarenhetsutbyte och debatt tillsammans

17.00 Tack och på återseende

Vid intresse maila:
lars.g.gustafsson@wspgroup.se

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown