• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Ny lag om energikartläggning i stora företag

26 maj, 2015, WSP, Arenabägen 7, Stockholm-Globen

Välkommen till ett frukostseminarium där WSP informerar om den nya lagen samt olika vägar för din organisation att uppfylla den

 

Den 1 juni 2014 klubbades en ny lag igenom i Sveriges riksdag. Lagen innebär i korthet att alla stora företag ska energikartlägga sina fastigheter, verksamheter och transporter. WSP har lång erfarenhet från utredningar och  analyser  av  energikartläggning,  energi- och miljöledningssystem,  svenska  och  internationella  standarder och svensk miljö- och energilagstiftning. För de företag och organisationer som omfattas finns alternativa vägar att möta de nya lagkraven. Vi vill härmed bjuda in dig till ett frukostseminarium där vi informerar om lagen samt dessa olika alternativ.

Program

8:00      Frukost
8:15      Vad innebär den nya lagen om energikartläggning?
8:30      Alternativa vägar för att nå lagkraven, hur kan WSP hjälpa din organisation?
8:40      Energikartläggning på WSP
8:50      Avslutande diskussion och frågor

Tid: 26 maj 2015, kl. 8:00 - 9:00 

Plats: Hörsalen, Arenavägen 7, Stockholm-Globen

Anmälan: Skicka ett mail till linn.persson@wspgroup.se senast 18 maj 2015, vänligen ange namn, företag samt eventuell specialkost. Antalet platser är begränsat.

Seminariet är kostnadsfritt.