• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Risker vid fastighetsvärdering - seminarium i Göteborg - nytt datum 24/9

24 september, 2015, WSPs kontor, plan 2, Ullevigatan 19

Mingla med Due Diligence Real Estate: I samband med seminariet bjuder WSP på mingel och bubbel på WSPs takterass mellan kl 16:00 och 18:00. Kom och träffa Caroline Olsson med kollegor.

Mingel Mingel
 Bubbel Bubbel
 Välkommen! Välkommen!
 
 

Del 1: FASTIGHETSTEKNIK

Seminariets första pass är riktat till dig som är i fastighetsbranschen utan att vara expert på fastighetsteknik. Seminariet tar upp vanliga fråge-ställningar om hur en byggnad och dess installationer fungerar. Vad bör vi tänka på i förvaltningen och hur ska vi agera vid eventuella problem? Vad är viktigt att ha koll på i en fastighetstransaktion?

Under seminariet kommer vi att prata om:

 • Exempel från verkliga besiktningar
 • Vad säger ett besiktningsprotokoll?
 • Svårbedömda byggnadsskador
 • Karbonatisering och kloridskador av betong
 • Kostsamma installationer
 • Skillnad på ventilationssystem förr och nu
 • Komfortsystem med värme och kyla
 • Styrsystem för lättare hantering av fastighetsteknik

Del 2: MILJÖRISKER

Om en fastighet är förorenad har detta stor betydelse för dess värde. En köpare kan bli tvungen att genomföra kostsamma undersökningar och även långtgående saneringsåtgärder. Men även i de fall en köpare går fri från ansvar kan föroreningar förhindra eller försvåra att en fastighet används på det sätt som en köpare avsett.
Seminariet beskriver vilka som är de vanligaste sätten som mark och grundvatten kan ha förorenats på och vilka faktorer man ska tänka på om man ska bedöma risken för att en fastighet är förorenad. Hur lägger man upp en undersökning kostnadseffektivt och vilka metoder det finns att både inventera i arkiv och ta markprover? Hur kan föroreningar åtgärdas? Flera exempel ur verkligheten kommer att presenteras.