• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Staden som vara - Får du plats i framtidens stad?

11 oktober, 2016, ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen

Är staden en tillväxtmaskin eller en allmänning? Konkurrens, marknadsföring och attraktivitet har blivit ledord i stadens planering och utformning. Vad betyder det för varandet i staden?

 

Kom och diskutera framtidens stad med forskarna och författarna till den nyutkomna antologin ”Stockholm som vara” (red Klas Ramberg). Med Stockholm som exempel behandlar författarna  skilda aspekter av staden som vara – från markpolitik till omgestaltningar av stadsrum, från visioner till staden som kuliss. Anna Sander från WSP leder samtalet. Representanter från Hyresgästföreningen, SABO, Sveriges arkitekter, Stockholms stad och Peab medverkar. 

Mingel och förfriskningar från 16.30
Seminariet pågår 17.00–19.00

Fritt inträde!

Möjlighet att se utställningen Bo. Nu. Då. före eller efter seminariet Stockholm som vara finns att köpa till specialpris under kvällen.


Varmt välkomna!