• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Hur får vi en konkurrenskraftig järnväg med färre fel och förseningar?

09 september, 2014, WSP, Arenavägen 7, Globen - Stockholm

Efter en sommar med exceptionellt mycket störningar i tågtrafiken frågar vi oss hur framtidens järnväg ser ut? Är lösningen på problemen mer pengar, bättre prognoser över störningar, bättre trafikinformation eller något annat?

 

Kom till vårt järnvägsmingel -  ta del av kunskap, lyssna på intressanta föredrag och mingla med nya och gamla kollegor i järnvägsbranschen.

Program

17.00-18.15 Välkommen Magnus Meyer, VD WSP Sverige hälsar välkommen 

Kan man prognosticera trafikstörningar? Bättre prognoser kräver kunskap om orsakerna. Karin Brundell Freij, WSP och Christer Persson WSP/KTH 

Hur tänker resenärer, operatörer och Trafikverket att trafikstörningar ska hanteras på bästa sätt i framtiden?

  • Vad säger resenärerna? Lotta Schmidt och Michael Forss, WSP
  • Hur tänker och arbetar operatörerna? Representanter från tågoperatörer - Stefan Holmlund, operativ chef SJ och Anders Hållberg, MTR 
  • Hur svårt kan det vara med trafikinformation? Hur tänker och arbetar Trafikverket? Kenneth Fridolin, Chef utveckling trafikinformation Trafikverket 

Hur arbetar den statliga utredningen med frågan? Gunnar Alexandersson, statlig utredare järnvägens organisation. 

18.15-20.00 Sensommarbuffé och mingel