• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Systemstöd för leverantörsdata

24 september, 2015

Vi startar höstens GreenChain-träffar med att titta närmare på frågan om hur man effektivt kan hantera risker och leverantörsdata med hjälp av olika systemstöd. Våra medlemmar Telenor och Skanska kommer att dela med sig av sina erfarenheter på förmiddagen och vi fördjupar diskussionen under eftermiddagens möte. Då kommer vi också att få inspiration och idéer till hur man kan göra för att öka delaktighet och engagemang internt för leverantörskedjefrågorna från WSP:s erfarna processledare Lisa Johnsson. Varmt välkommen!

 

Effektiv datahantering kring leverantörer och inspiration om intern förankring

Magdalena Apengren som är Hållbarhetschef på Telenor, Johanna Malkan Nyberg, Head of Supplier Management och Amanda Börjesson, Project Manager Supplier Development på Skanska Nordic Procurement Unit kommer att berätta om sitt arbete med att riskbedöma och följa upp leverantörer, vilka systemstöd de använder och sina erfarenheter från dessa.

Vi kommer under eftermiddagen att fortsätta diskutera olika system för leverantörsstöd  - är det bäst att utveckla ett eget system, eller ska man använda de färdiga initiativ som finns? Vilka steg kan man hantera med hjälp av systemstöd? Vad kan passa vår verksamhet och leverantörskedja? Sist, men inte minst kommer ni medlemmar också att få inspiration till arbetet att förankra internt – vilka metoder kan man använda och vad ska man tänka på för att på bästa sätt skapa engagemang och förståelse internt? Lisa är beteendevetare och arbetar som processledare på WSP. I sitt arbete använder hon sig av kvalitativa metoder i syfte att skapa dialog och öka förståelsen mellan olika parter.

Under förmiddagen kan du som ännu inte är medlem i GreenChain delta kostnadsfritt. Eftermiddagens diskussioner är primärt för våra medlemmar men i mån av plats kan även icke medlemmar delta. Intresseanmälan lämnar du till mattias.blomqvist@wspgroup.se

Se fullständigt schema och anmäl dig HÄR.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown