• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Träffa WSP på Business Arena

17 september, 2014, Stockholm Waterfront, Nils Ericsson plan 4.

Snart är det Business Arena och WSP är som vanligt på plats, vi ser fram emot att träffa dig under några givande dagar. Boka gärna in ett möte med din kontakt på WSP i förväg. Besök vår monter nr 70 där du dessutom har chans att vinna en cykel.

 

Besök oss i vår monter, nr 70, eller lyssna på någon av våra specialister som föreläser på Business Arena
 
Hur ska Sverige få en konkurrenskraftig transportinfrastruktur?
Seminarium 2, onsdag 17 september kl. 11:00
Susanne Nielsen Skovgaard, Head of Traffic and Infrastructure Department

Så påverkar miljö och hållbarhet företagspolicyn
Seminarium 3 onsdag 17 september kl. 16.00
Magnus Meyer, VD WSP Sverige

Hur säkrar man återväxten?
Framtidsforum, fördjupning onsdag 17 september kl. 13.30
Siv Axelsson, HR och Kommunikationschef
Anders Danielsson, Uppdragsledare/affärsutvecklare hållbara städer

Etableringsstrategier: Hur ser framtidens handelsetableringar ut?
Fördjupning D onsdag den 17 september kl. 11.00
Moderator: Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Analys och Strategi

Ökad efterfrågan på flexibla, kortsiktiga lokallösningar inom handel – vad händer med hyressättningen och kontrakten?
Fördjupning I onsdag den 17 september kl. 14.00
Moderator: Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Analys och Strategi

Varmt välkommen