• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Transportforum 2018

10 januari, 2018

Träffa WSP på Transportforum 10–11 januari 2018 i Linköping. Årets tema för inledningen är tillgänglighet och transporter på landsbygd, med inledningstal av Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

 

WSPs samtliga föreläsare:

Onsdag 10 januari, 15:30–17:00

Session 19 – Renässans för världens äldsta sätt att förflytta sig.

Framtidens station – planera för en god resenärsmiljö i ett tidigt skede med hjälp av gångflödesanalys.
Frida Aspnäs, Malin Jakobsson, WSP

 

Session 25 – Finansiering

Steg 1- och 2- åtgärder i den kommunala planeringen- hinder och uteblivna nyttor.
Calle Malmström, Rikard Fogelholm, WSP

Höghastighetståg och markvärden.
Lina Jonsson, Peter Almström, WSP.

Finansiering av stora infrastrukturinvesteringar.
Johan Ericson, WSP

Session 31 – Markanvändning och trafikmodeller

Befolkningsprognoser som indata till trafikprognoser – från kommun till SAMS-område
Peter Almström, WSP.

Syntetisk befolkning med hushållsinformation i Sampers.
Svante Berglund, Peter Almström, Ulrika Isberg, Olivier Canella, WSP

“Nylandsplanen 2050” – erfarenheter av modellbaserad planering för ny landskapsplan i Södra Finland.
Björn Silfverberg, WSP.

Session 38 – Säkra och trygga skolvägar

Trafiksäkerhetsbedömning busshållplatser.
Karin Hassner, WSP.

Torsdag 11 januari, 11:00–12:30

Session 58 – Samhällsekonomiska kostnader

Marginalkostnad för luftfartens infrastruktur.
Johan Ericson, WSP.

Session 65 – Trafiksimulering

Investigation of automated vehicle effects on driver’s behavior and traffic performance.
Erfan Aria, WSP.

Torsdag 11 januari, 14:00–15:30

Session 84 – Kan minskad biltillgänglighet stimulera handel?

Är begränsning av biltrafiken bra för handeln?
Henrik Vestin, WSP.

All info om Transportforum 2018: https://www.vti.se/sv/transportforum/