• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Infrastrukturkommissionen bjuder in till unikt seminarium

18 augusti, 2015, Tegelbacken 4, Stockholm

Ryms alternativ finansiering i det finanspolitiska ramverket? Välkommen till ett öppet seminarium med några av Sveriges ledande experter på området.

11.00-13.00 11.00-13.00
 Lunch ingår Lunch ingår
 
 

Infrastrukturfrågorna står högt upp på den politiska agendan och allt fler förespråkar alternativa lösningar för att äga, finansiera och organisera vår infrastruktur i framtiden. Men ryms nytänkande och alternativa modeller inom det finanspolitiska ramverket?

Tillsammans med KPMG bjuder Infrastrukturkommissionen in till en öppen utfrågning med några av landets ledande experter på området.

På uppdrag av Infrastrukturkommissionen har Åsa Hansson, docent vid Ekonomihögskolan i Lund, analyserat de statsfinansiella aspekterna på infrastrukturinvesteringar. Under seminariet kommenteras och diskuteras analysen bland annat av Kerstin Hessius, VD, Tredje AP-fonden och Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.