• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP deltar på Energy Summit 13 – 14 september i Stockholm

13 september, 2016, Berns, Berzelii Park, Stockholm

”Trilemmat grönt, leveranssäkert och prissäkert – hur löser vi det?” Energisektorn står inför stora utmaningar. Hur skapas en väl fungerande marknad som driver på omställningen till förnybart men samtidigt säkrar energitillförseln?

 

På SvD Energy Summit 13-14 september samlas viktiga nyckelpersoner i energibranschens ekosystem som ger sin syn på dagens marknad och de strategiska val de gjort. De lyfter också blicken för att fånga framtida möjligheter och hot. Konferensen ger dig en tydligare bild av utvecklingen men också lösningar på de problem branschen står inför.

  • Lyssna till WSPs talare Anna Nordling, Manager Energy, WSP Sverige, som talar om  ”Framtidens elsystem - mycket småskaligt och lagring och kanske ingen kärnkraft”. Anna talar onsdag 14 september kl. 11.50.
  • Välkommen till WSPs monter, vinn en konsultdag med en specialist. 

Läs mer:
www.energysummit.nu

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown