• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Träffa WSP på Position 2015

17 mars, 2015, Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm

I vår monter, A 05:48, kan du bland annat stiga in i en virtuell verklighet och se våra 3D-modeller i Google Cardboard och smartphone. Dessutom talar Johan Vium Andersson, Tekn DR. Geodesi från WSP, om sin innovativa positioneringslösning.

 

Besök monter A05:48 så berättar vi bland annat hur vi arbetar med vårt unika system för effektiv och högupplöst datainsamling av vägar och gator, järnväg och tunnelbana, hur vi visuliserar och presenterar vår omvärld med VR-modeller, lasermoln och 360-bilder och våra tjänster för desktop-inventering av företeelser i vår omvärld. I vår monter har du möjlighet att enkelt träda in i en virtuell verklighet när våra 3D-modeller visualiseras med Google Cardboard och smartphone. 

Innovativ positioneringslösing för anläggningsprojekt

Dessutom kommer Johan Vium Andersson, Tekn DR. WSP, tala den 18 mars om sina erfarenheter från användning av Nätverks-RTK inom infrastrukturprojekt. Johan ledde utvecklingen av konceptet Projektanpassat Nätverks-RTK (Pa-NRTK). En positioneringslösning som förenklar arbetet och ökar produktiviteten genom att du får en gemensam bas för positionering inom anläggningsprojekt.